Witamy na stronie Domu "Na Świątkach"
w Szczecinku

Dom "Na Świątkach" położony jest w Szczecinku przy ul. Stanisława Staszica 4, w miejscu niezwykle urokliwym przy wzgórzu Marientron, w pobliżu jeziora Trzesiecko.

Znajduje się na dużej, ładnie zagospodarowanej działce o powierzchni ponad ??, umożliwiającej spacery i wypoczynek na świeżym powietrzu. Zapraszamy do zapoznania się z naszym Domem i jego ofertą.

Dom działa w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm. ) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych.

Zakres i poziom świadczonych przez Dom usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w Domu, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Naszym Mieszkańcom gwarantujemy opiekę wykwalifikowanych opiekunek.

Dom i jego otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych.

Realizacja: YaPIS.net © Copyright DPS Szczecinek 2016